Voetbaltechnisch kader seizoen 2017-2018 - SV Angeren

Voetbaltechnisch kader seizoen 2017-2018

Voetbaltechnisch kader seizoen 2017-2018

28 juni 2017 19:00


Het is nog niet gelukt om de bezetting van het kader bij alle teams (senioren / jeugd) op het wenselijk niveau te hebben. Vacatures:
- Leiders (2) senioren Angeren 3
- Trainer senioren Angeren 3 voor de dinsdagavond
- Trainer senioren zaterdagteam voor de donderdagavond
- Aanspreekpunt team 7:7
- Trainer JO19-2 op de dinsdagavond
- Leiders JO19-2 (2) op de zaterdag
- JO13-1 assistent trainer op de maandag / woensdag
- JO11-1 leider op de zaterdag

Bent u geïnteresseerd in één van de hiervoor genoemde vacatures neem dan contact op met:

-        Jan Peters voor wat betreft de vacatures bij de seniorenteams

-        Wilfred van Bon, vacatures JO19-2 en JO13-1

-        Gijs Selman, vacature JO11-1

Deze kaderleden kunnen u informeren over de inhoud, verwachtingen ed. M.b.t. de betreffende vacatures. Uiteraard kunt u ook informatie inwinnen bij de kaderleden zoals die nu zijn ingedeeld bij de betreffende teams. Prima zelfs dit initiatief.

Binnen de jeugdafdeling wordt het seizoen 2017-2018 gewerkt met twee coördinatoren.

-        Wilfred van Bon JO19-1 t.m. JO13-2

-        Gijs Selman JO11-1 t.m. JO09

De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor de kaderleden van de betreffende teams. Dit op zowel voetbaltechnische als ook organisatorische onderwerpen. Vanuit bestuurlijk oogpunt worden de coördinatoren begeleid door het bestuurslid voetbaltechnische zaken.

Zoals in de bijeenkomst met het jeugdkader op vrijdagavond 23 juni 2017 besproken gaan we in de samenwerking tussen coördinatoren en kaderleden uit van een werkwijze gebaseerd op korte communicatielijnen, wederzijds respect en vooral een gezamenlijke inzet gericht op het realiseren van de twee doelstelling in ons voetbalbeleidsplan.

-        Het creëren / onderhouden van optimale omstandigheden om het voetbal te spelen waarbij plezier en aandacht voor het individu prioriteit hebben.

-        Het realiseren en onderhouden van een vloeiende (probleemloze) doorstroming van jeugdspelers naar de seniorentak.

Kortom in de onderlinge samenwerking en werkwijze verandert er in grote lijnen niets ten opzichte van het vorige voetbalseizoen. Evaluatie van het seizoen 2016-2017 had uitgewezen dat het jeugdkader toen op een prima wijze met elkaar heeft samengewerkt.

De ontwikkeling naar meer “parttime kaderfuncties” zet zich t.o.v. het vorige seizoen door. We hebben vooral binnen de jeugd veel vrijwilligers die “samen” invulling geven aan een kaderfunctie.

Dit zien we vooral terug in de kaderfunctie van trainer. Jeugdteams krijgen met verschillende trainers te maken. Mooi voorbeeld is de JO17-1 groep. Deze jeugdspelers krijgen met vier trainers te maken.

Ervaringen over het seizoen 2016-2017 hebben uitgewezen dat het werken met zgn. “parttime kaderfuncties” geen negatieve uitwerking heeft op het niveau van het begeleiden van onze jeugdspelers. Vanuit de bestuurlijke invalshoek en de hiervoor opgestelde coördinatoren blijven we samen met de vrijwilligers scherp op een goed functioneren van deze werkvorm.

Binnen de senioren start zoals bekend Edwin Geldof als nieuwe trainer-coach van Angeren 1.

Voor Angeren 2 blijft het duo Marte Peters / Gertjan Janssen intakt. Heel blij zijn we met de rol van Bas Aalbers die op de dinsdagavond de training van de combinatie Angeren 3 / zaterdagteam voor zijn rekening neemt.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!