Contributie

Contributie

Contributie 2020-2021  

Geboren

Contributie

wedstrijdpak

Totaal

Vóór 1-1-2002

€ 180,00

 

€ 180,00

Tussen 1-1-2002 en 31-12-2007

€ 145,00

€ 10,00

€ 155,00

Tussen 1-1-2008 en 31-12-2011

€ 125,00

€ 10,00

€ 135,00

na 1-1-2012

€ 115,00

€ 10,00

€ 125,00

 

  • Leden, die Walking Football spelen betalen € 80,00
  • Begunstigde leden betalen een bedrag van € 60,00.
  • Vangnetspelers betalen de helft van de seniorencontributie.
  • Voetballende seniorenleden die ook een kaderfunctie vervullen (jeugdleider, (jeugd)trainer)) betalen de helft van de contributie. Voetballende seniorenleden met een bestuurstaak betalen geen contributie.
  • Ereleden en leden van verdiensten betalen geen contributie.

 

NB: op basis van een besluit van de algemene jaarvergadering worden de contributie in principe geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie (PCI/CBS).


Inning
Het beleid van SV Angeren is gericht op de contributie-inning per automatische incasso. Het betalen per automatische incasso is efficiënter en geschiedt jaarlijks in vier termijnen. Bij niet automatische incasso zullen € 5,- verwerkingskosten in rekening worden gebracht. Voor automatische afschrijving dient een machtiging te worden ingevuld die op het aanmeldingsformulier staat aangegeven. Deze machtiging verleent SV Angeren tot wederopzegging om van zijn/haar rekening periodiek de contributiegelden af te schrijven, welke zijn verbonden aan het lidmaatschap.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!