Kerstnieuws bestuur

23 december 2020 19:45


Beste leden,
Hopelijk verkeren jullie nog in goede gezondheid. We missen jullie in ieder geval en hopelijk gaan we elkaar in het nieuwe jaar weer snel ontmoeten op ons sportpark. We informeren jullie graag over de recent gehouden jaarvergadering, renovatie van ons sportpark en de Corona maatregelen.

Gehouden jaarvergadering:
Op 7 dec. was de jaarlijkse vergadering. Dit keer in het Dorpshuis waar 30 leden aanwezig waren. In de vergadering zijn de jaarstukken en de begroting vastgesteld. De contributie voor het nieuwe seizoen zal ongewijzigd blijven. Het was vooral een bijzondere vergadering door de bestuurswijzigingen. Wim Brandts draagt na 22 jaar het stokje over aan Edwin van den Broek. Wim blijft gelukkig wel behouden als lid, hij gaat de portefeuille sponsoring op zich nemen. Verder nemen Ruud Muller en Gijs Selman ook afscheid als bestuurslid. Beiden hebben ook een lange staat van dienst achter zich. Gelukkig blijven zij ook verbonden aan onze vereniging. Terecht werden de heren met lovende woorden door Wim Brandts en Rob Harmsen toegesproken en onder een luid applaus van de vergadering voorzien van een grote oranje bos bloemen. De rol van secretaris zal worden ingenomen door Ronny Wiecherink en Ghislaine Hoenderboom treedt toe als bestuurslid Ondersteuning.

Renovatie sportpark:
Door een overname van de projectontwikkelaar is de aanpak en planning (weer) gewijzigd. De nieuwe directie wil pas starten met de herontwikkeling van het sportpark als ze zekerheid hebben ten aanzien van het woningbouwprogramma (= definitief gewijzigd bestemmingsplan). De gemeente gaat ook niet meer voorfinancieren, zoals eerder de insteek was. Afspraak is om vanaf nu tot aan start herontwikkeling (inschatting voorjaar 2022) periodiek overleg met de gemeentelijk projectleiders en verantwoordelijk wethouder te hebben om te zorgen dat als het zover is dat het bestemmingsplan is gewijzigd, men direct kan starten.

Update Corona:
Na de jaarwisseling blijft de situatie ten aanzien van Corona helaas nog ongewijzigd. Dat wil zeggen dat senioren niet mogen trainen, ook niet in kleinere groepen, zoals vlak voor de laatste persconferentie van de Rijksoverheid nog gecommuniceerd door SV Angeren. Dit omdat sindsdien ook de landelijke regelgeving is aangescherpt.
Voor de jeugd gaan de trainingen gewoon door zoals de afgelopen maanden. Op 4 januari worden deze na een korte winterstop weer hervat. Graag aandacht voor het feit dat ouders/verzorgers hun kinderen buiten de poort afzetten en na de training ook weer buiten de poort opwachten. We zien nu dat ouders in de fietsenstalling of zelfs langs het veld wachten. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling. De kantine en het kleedgebouw blijven tot nader orde gesloten. Wanneer veranderingen in de landelijke regelgeving plaatsvinden, die aanleiding geven tot het aanpassen van de situatie bij SV Angeren, melden we ons weer.

We zullen in toenemende mate ook weer onze website https://www.svangeren.nl/ gaan inzetten voor onze communicatie. De afgelopen tijd hebben we deze geactualiseerd, zodat we straks klaar zijn voor een herstart van alle (sportieve) activiteiten.

Voor nu wensen we jullie hele fijne kerstdagen en alvast een voorspoedig en sportief 2021 !!

Namens het bestuur,
Edwin

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!